• Горепосочените цени са цени за курс в група при минимум 4 курсиста.
  • Цената за курс не включва учебник!!! Учебникът е на цена £ 15 и се заплаща по курс на деня в български левове.
  • При по-малък брой курсисти в дадена група се прилагат цени за индивидуално обучение или се намалява броя на часовете!!!!!
  • Цените за индивидуално обучение виж ТУК

1.1-во ниво включва 16 часа  от 45 минути или 8 посещения (4 седмици).  Повече за 1-во ниво ТУК.

2.2-ро ниво включва 20 часа  от 45 минути или 10 посещения(5 седмици). Повече за 2-ро ниво ТУК.

1-во и 2-ро ниво съставляват ниво А1 по европейската езикова рамка!

3.3-то ниво включва 20 часа  от 45 минути или 10 посещения (5 седмици). Повече за 3-то ниво ТУК.

4.4-то ниво включва 26 часа  от 45 минути или 13 посещения (6.5 седмици) Повече за 4-то ниво ТУК.

3-то и 4-то ниво съставляват ниво А2.1 по европейската езикова рамка!

5.5-то ниво включва 26 часа  от 45 минути или 13 посещения(6.5 седмици). Повече за 5-то ниво ТУК.

6.6-то ниво включва 26 часа  от 45 минути или 13 посещения(6.5 седмици). Повече за 6-то ниво ТУК.

5-то и 6-то ниво съставляват ниво А2.2 по европейската езикова рамка!-

7.7-мо ниво включва 26 часа  от 45 минути или 13 посещения(6.5 седмици) . Повече за 7-мо ниво ТУК.

 

 

8.8-мо ниво включва 26 часа от 45 минути или 13 посещения (6.5 седмици). Повече за 8-мо ниво ТУК.

7-мо и 8-мо ниво съставляват ниво В1 по европейската езикова рамка!

9.9-то ниво включва 30 часа  от 45 минути или 15 посещения(7.5 седмици). Повече за 9-то ниво ТУК.

10.10-то ниво включва 30 часа  от 45 минути или 15 посещения (7.5 седмици).  Повече за 10-то ниво ТУК.

9-то и 10-то ниво съставляват ниво В2 по европейската езикова рамка

11. 11-то ниво включва 34 часа от 45 минути или 17 посещения(8.5 седмици). Повече за 11-то ниво ТУК.

12-то ниво включва 34 часа от 45 минути или 17 посещения (8.5 седмици). Повече за 12-то ниво ТУК.

11-то и 12-то ниво съставляват ниво С1 по европейската езикова рамка

За Callan  метод прочетете ТУК. 

Повече за курсовете по  общ английски по CALLAN метод и други курсове по английски за възрастни прочетете ТУК.

Продължителността на часовете в  курсовете по английски  е 45 минути.
Записването в определено ниво (без абсолютно начинаещо ниво 1) на новопостъпили курсисти става :

     - След полагане на безплатен входящ тест.
     - След заплащане на съответната такса на месец.

Начало на курсовете за всички нива е всеки първи понеделник или вторник  от месеца.
Началото на съботно-неделните курсове за всички нива е всяка първа събота от месеца.

Моля прочетете Общите ни условия   ТУК.