Частни уроци по английски за възрастни:

Браво център предлага индивидуално обучение за възрастни. Обучението може да се осъществи по всички предлагани от центъра варианти и нива, при което се цели по-добра усвояемост на езика съобразена със специфичен подход и възможности на всеки.
Индивидуалното обучение се осъществява с 1 или най-много 2-ма курсисти.

Частни уроци по английски за възрастни

Частни уроци по английски за деца:

Браво център предлага индивидуално обучение за деца. Обучението може да се осъществи по всички предлагани от центъра варианти и нива, при което се цели по-добра усвояемост на езика съобразена със специфичен подход и възможности на всяко дете.
Индивидуалното обучение се осъществява с 1 или най-много 2-ма курсисти.

Частни уроци по английски за деца