Курсовете по английски по Direct метод

Direct метод и неговата роля за бързото усвояване на езика:

Методът е подходящ за хора от всякакви националности, възрасти и за всякакви цели в курсовете по английски език. Основава се на повторението и бързината -  двете неща, които гарантират успеха в изучаването на език. Така курсистите отделят по-малко време и по-малко пари за курсовете по английски език, като учат езика за една четвърт от времето, което е необходимо при традиционните методи. Нивото на международно признатия Кеймбриджки предварителен английски тест (CEI) се покрива за около 80 часа вместо обичайните 350 часа, а нивото на Cambridge First Certificate на английски език (FCE) за около 160 часа.

Предимствата при курсовете по английски език по Калан метод са:
Свиквате да слушате и да отговаряте на английски, при нормална скорост на разговорите
• Научавате се да мислите и да говорите директно на английски, без първо да превеждате мисловно
• Научавате се да използвате полезни лексикални и граматически структури
• Подобрявате уменията си за произношение, интонация и граматика всеки ден с постоянна корекция от учителя
• Проверявате разбирането и напредъка си с обичайната практика за четене и писане в курсовете по английски език
• Обучавате се в група от не повече от 10 курсисти и участвате в постоянен диалог с преподавателя
• Избирате курсове по английски език сутрин, следобед или вечер
• Няма домашна работа, всичко се случва в рамките на урока.

"Тайната на успеха при курсовете по английски език е да се повтаря, да се повтаря и да се повтаря, и да се говори без да се мисли върху структурата и отделните думи."

Не можем да контролираме скоростта, с която говорещият роден английски говори по телевизията, във филмите, в магазините или по улиците. За да могат учениците да учат бързо английски и да се научат добре, те трябва да се научат да разбират и да отговарят на английски, когато се говори с нормална скорост.
Един от начините, по които методът Callan постига максимално време за говорене и максимална концентрация от учениците си, в курсовете по английски език е да гарантира, че от първия урок преподавателят говори на курсистите на английски със скорост от 200 до 240 думи на минута.
Това предотвратява скуката, кара курсиста да се съсредоточи, спира предварителния мисловен превод, позволява му да чува повече думи, повтаряни повече пъти. Това ги прави по-лесни за разбиране извън класната стая.

Вярата във възможностите на курсиста в курсовете по английски за начинаещи и напреднали.
Представете си, че сте в Англия - опитвате се да намерите квартира, да потърсите упътвания, да отидете на парти, да намерите приятели и много други неща ... Можете ли да си представите, че правите тези неща на английски? Каквото и да е вашето оправдание, ние вярваме, че имате достатъчно мотивация да направите тези неща - на английски!

Забравете за курсовете по английски език по скучен учебник!

Това е просто губене на време! Започнете да изучавате английски с метода Калан в курсовете по английски език на Браво център! Този метод е статистически доказано 4 пъти по-ефективен от другите езикови школи в София!

За преглед на всички курсове по Калан метод: вижте тук

Слушане - Говорене - Четене - Писане. В основата на този метод е бързата реакция в момент на задаване на директни въпроси, които изискват бърз отговор. По този начин се затвърждават четирите основни и жизнено важни умения при изучаване на нов език, а именно слушане, говорене, четене и писане. Изучаването на английски се базира на начина по който сме учили родния си език- първо сме се учили да говорим и чак по-късно да четем и пишем. Основно предимство на метода е създаване на автоматизация на отговора без да е необходимо да се превежда от български на английски и думите са вмъкнати в структури, така че курсистите се изразяват мигновено без да се замислят върху подредбата на изречението. Те са създали необходимия рефлекс на мигновен отговор, така както говорим родния си език.
Обратно на всички други, които наблягат върху писане и граматика, тук се започва със слушане и разбиране на чутото. Не се изисква дълго обмисляне, тъй като в повечето случаи то води до колебливост, а в различни проучвания е доказано, че колкото по-дълго време се разсъждава над даден въпрос, толкова повече се объркват мислите на тестващия се и така вероятността да посочи грешен отговор се увеличава драстично.
Защото ще се сблъскате лице в лице с най-големия страх и в последствие проблем на всички, които започват да изучават английски език, а именно слушането и говоренето. Тъй като езиковите школи по принцип наблягат на граматичната и писмена част, когато дойде моментът курсистът да изкаже на глас дадена своя мисъл настъпва неловка тишина. Мълчанието е породено не от незнание, а от несигурност.За всеки, за когото даден език е чужд, съществува затруднението да се изразява свободно. При Callan методът това не съществува, защото още в основата на изучаването на чуждия език се набляга на говоренето, което от своя страна по-късно дава увереността на учещия се, че може спокойно и без пречки да води разговор на чужд език.
Благодарение на този метод курсистът успява да си създаде бързи рефлекси при комуникация. Използваните думи и изрази са преведени и написани предварително, за да може да не се губи ценно време в писане на думи. Важно е да се наблегне на това, че комуникацията протича единствено и само на английски език, за да може да се придобие като рефлекс и практиката доказва, че този метод е достъпен и абсолютно ефективен за всеки, който има за цел да изучава нов език.
Стартира се със слушане и говорене и едва по-късно се преминава към четене и писане. Това е така, тъй като устното изразяване в голям процент от случаите е най-трудно за усвояване.
При този тип метод въпросите, които биват задавани и на които се очаква да се получи мигновен отговор от обучавания, с течение на времето с вече усвоени модели и конструкции се наслагват още повече нови думи и изрази, докато се стигне до момента, в който се осъществява свободно и спокойно общуване на английски, без стресови ограничения.
Нека не бъдем голословни. Фактите са налице, а цифрите говорят сами за ефективността на този метод. Неговата успеваемост на международните изпити Кеймбридж, IELTS, TOEFL и други всепризнати и сериозни изпити е убедителните 95%. Благодарение на “Калан” метода английски език се научава за ¼ от времето, което е необходимо на всеки друг метод. В заключение можем да кажем, че изучаването на езика е 3 неща – лесно, бързо и забавно. Хубавото е, че един път започнал да се учи по Callan метода, курсистът е мотивиран от знанията, които придобива с всеки изминал час, както и самочувствието, че успява да се изразява спокойно и свободно.