Курсовепо английски език за деца между 3-6 години (предучилищна)

Нашите най-малки ученици, заедно с героите от детските филми на Walt Disney, правят своите първи стъпки в изучаването на английски език. В обучението са включени тематични упражнения, игри и песни, които мотивират и, неусетно за тях, стимулират естествена комуникация и желание за общуване на английски език.


Избери курс:

Сугестопедичен Курс за деца - начинаещи
Сугестопедичен Курс за деца - напреднали

Курсове по английски език за деца между 7-8 години (първи клас):

ABCDEFG..... ! Децата правят първи стъпки в писането в курсовете по английски , като всяка буква от азбуката е съпътствана от думи, започващи с определената буква.Игри и песни, кратки диалози, разигравани в класната стая, са гаранция за мотивация, интерес и успеваемост.
Курсовете по английски за деца в Браво център са подплатени с кратки текстове, които затвърждават наученото, допълнително стимулирани и повишаващи качеството на учебния процес.
Не на последно място са и нашите слънчеви педагози - винаги усмихнати, с много желание за работа с децата!.

Избери курс:

Сугестопедичен Курс за деца - начинаещи
Сугестопедичен Курс за деца - напреднали

Курсове по английски език за деца между 8-12 години

Курсовете по английски език се провеждат съобразно възрастовата група на децата, като обучението е поставено вече на по-висок етап на развитие . Освен слушане и говорене, децата четат и по-големи текстове.
Акцентира се и върху писането, като неразделна част от учебнияпроцес. Отново мотивацията на учениците играе много важна роля в учебния процес. Обстановката е непринудена и отпускаща, спомагаща за лесното усвояване на нови знания.

Избери курс:

Сугестопедичен Курс за деца - начинаещи
Сугестопедичен Курс за деца - напреднали

Курсове по английски език за юноши (8-12 клас)

Обучението по английски за най-големите ни ученици винаги е било приоритет в център Браво.То се провежда по нивата на Европейската езикова рамка – А1, А2, B1 и B2.
Ученикът може да се възползва и от асистенция при проблеми в усвояването на материала по английски език в училище, като допълнителни упражнения и акцентиране на проблемни теми.
След като завърши успешно ниво B2, курсистът може да продължи обучението си за подготовка за международен сертификат, в това число FCE; CAE; CPE; TOEFL и IELTS.

Избери курс:

Сугестопедичен Курс за деца - начинаещи
Сугестопедичен Курс за деца - напреднали

Green Pack for Children

Всички знаем ,колко важна е грижата за екологичното равновесие и опазването на околната средa. Живеем във времена, когато все повече осъзнаваме, че природата и човека са взаимосвързани.
Как да обясним на децата и на подрастващото поколение тези важни послания?
Как да фокусираме вниманието им върху наглед важни теми, но не дотам близки и ясни?

Вижте повече тук

Частни уроци по английски:

Браво център предлага индивидуално обучение за деца. Обучението може да се осъществи по всички предлагани от центъра варианти и нива, при което се цели по-добра усвояемост на езика съобразена със специфичен подход и възможности на всяко дете. Индивидуалното обучение се осъществява с 1 или най-много 2-ма курсисти.


Частни уроци по английски за деца