Директна методика /Direct Method/:

Методът е ориентиран към възможността да се разчупи несигурността в устното изразяване, породена от традиционната система на обучение по чужд език. Обучението е динамично, говори се само на английски и ефективността се базира на основата на бърз въпрос и отговор, при което курсистът няма възможността да превежда на родния си език и започва да мисли и отговаря единствено на английски.

А1-beginner; A2.1- elementary; A2.2- pre-intermediate; B1- intermediate; B2-upper-intermediate; C1- advanced

Избери курс:

Курсове по Direct метод за начинаещи: А1 А2.1 А2.2
Курсове по Direct метод за напреднали:
В1 В2 С1

График за курсовете по Калан: ВИЖ ТУК

Бизнес английски по Direct метод

Браво център може да ви помогне да осъществявате преговорите и общуването ви на английски много по-добре и по-свободно от когато и да било досега използвайки 2-те методики които предлагаме:

Избери курс:

Бизнес английски по Direct Method

Сертификатни курсове по английски

Английският език е един от най-разпространените езици по света. Владеенето му открива пред Вас повече възможности за развитие в личен и професионален план, по-голяма конкурентноспособност както у нас, така и в чужбина.

Сертификатът за владеене на английски език би бил ценно допълнение към Вашата автобиография, особено когато е международно признат.

Чуждоезиков център Браво предлага обучение за 5-те най-търсени сертификата в света: FCE, CAE, CPE, TOEFL и IELTS.

Избери курс:

FCE
CAE
IELTS